Промо
 Подписаться
Поделиться
La Blaze - Kalbym agyrya
3:20 119 55% 0 2 года
Лицензия
Жанры
Рэп, Хип-хоп
Над треком работали
La blaze
Автор музыки
La Blaze
Автор текста
La blaze
Исполнитель
La blaze
Описание
Turkmen rap La Blaze
История создания
2020
Альбом
Yaraly
Студия
MB records
Текст
Saña men ömrüm diyerdim emma ömrimi soldyrdyñ
Meni güldir diydim üssümden güldirdiñ
Seret güyjimem galmady otyryn ukypsyzja, bak maña
Eştýäñmi meni, itişiñ yaly gel galdyrsana

Gaydyp ber maña meni, öñki durkym nirede?
Utanyan men indi özümi sensiz görenimde
Göreşmedik, söygimiz ucin göreşmedik
Sen sowaşdyñ emma men senden hic sowaşmadym

Heniz kiçi bolsakda owadan söygimiz bardy
Näçe ýyldan bari iki yürekde yaşayardy
Islesekde gowuşmadyk bir birimize
Ejeñ bermek islemedi seni oba ýigidine

Sen tiz yeñildiñ, ir gowşurdyñ gollary
Indi bolsa Bizi aýyrdy, howa yollary
Gülälegim saña diyerdim men läligim
Beren goşa kepderiñem galdy ýadygärligiñ

Içine siñip gitdim bu parklaryñ şäherleriñ
Ömürlik nälet bolsun mensiz gecen säherleriñ
Daña çen göz yumman eden arzuwlam puç çykdy
Bu notalar sana sözlerim elten bushlukçym

Muhammet ugruñda öldi, yöne entak ayakda
Soñuna çenli bile däl , yeke barya gaýykda
Seniñ üçin çykya kalbymdan ajy aydymym
Senem öz söygiñ üçin ädäý yeke ädimiñ

Sebapkari sen gahardan kellämiñ doñmasy
Sen bileb bile bolsun yada durmuş bolmasyn
Ikimizem yürekden açyp töri bermedikmi
Biz ikimiz soymek ucin bu dünýä gelmedikmi?

Küysedi , diyseñ kalbym küýsedi
Ýeller gelende ysyñ burnuma degsedi
Iñ owadan güller señ görkiñe meñzedi
Yöne meniñ söygim saña degmedi

Diydiler ony unut diydiler
Pikirlem aç göz yaly meni iydile
Özgäni görmez gözim kör boldy didelem
Herkimden giden dünye birgün gider bizdenem

Sen meniñ güneşimi ýapan bir bulutdyñ
Gaharym gelsede içimden yuwutdym
Ikimiz kitap soñunda gelyan bir umytdyk
Ajap bir söygini taşladyñda unutdyñ
Теги
Обновлено 06.05.2021